top of page

Tony A'nın 12 Basamağı

1. Alkolizm veya başka aile işlev bozuklukları ile yaşamanın etkilerini kontrolde güçsüz olduğumuzu; böylelikle hayatımızın idare edilemeyecek hale gelmiş olduğunu itiraf ettik.

2. Kendimizden daha yüce bir gücün bizi netliğe kavuşturabileceği inancına vardık.

3. Öz sevgiyi uygulamaya ve kendi anlayışımıza göre bir Yüksek Güce güvenmeye karar verdik.

4. Ebeveynlerimizin araştırıcı ve suçlama yapmadan bir envanterini çıkardık çünkü özünde onlara dönüşmüştük.

5. Çocukluktaki terk edilmemizin tam yapısını Tanrı'ya, kendimize ve bir başka insana itiraf ettik.

6. Yüksek Gücümüzün yardımıyla iyileşme sürecine başlamaya tamamen hazırdık.

7. Alçakgönüllülükle, Yüksek Gücümüzden iyileşme sürecinde bize yardım etmesini diledik.

8. Yüksek Gücümüzün koşulsuz sevgisini almak için kendimizi açmaya istekli hale geldik.

9. Yüksek Gücümüzün bizi koşulsuz sevdiğini kavrayarak kendi koşulsuz sevgimizi kabul etmeye istekli hale geldik.

10. Kişisel envanterimizi çıkarmayı, kendimizi sevmeyi ve onaylamayı sürdürdük.

11. Sadece O'nun bizim için iradesini bilebilmek ve bunu yerine getirebilme gücü için dua ederek; Yüksek  Gücümüz ile bilinçli temasımızı geliştirmeyi, dua ve meditasyon yoluyla araştırdık.

12. Bu basamakların sonucunda ruhsal bir uyanış kazandık, kendimizi sevmeyi ve tüm ilişkilerimizde bu ilkeleri uygulamayı sürdürdük.

 

Kaynak: Tony A.’nın “The Laundry List: The ACoA Experience” isimli kitabı

bottom of page