top of page

Alkoliklerin Yetişkin Çocukları (ACA) Nedir?

Alkoliklerin Yetişkin Çocukları (ACA), alkolizmin ya da bu türden başka bir işlevsizliğin var olduğu bir ev ortamında büyümüş erkek ve kadınlar için bir On İki Basamak, On İki Gelenek programıdır. ACA programı aile işlev bozukluğunun bize çocukken bulaşmış ve bizi yetişkin olarak da etkilemekte olan bir hastalık olduğu inancı üzerine kurulmuştur. Üyeliğimiz alkol ya da uyuşturucu olmadan da istismar, ihmal ve sağlıksız davranışların bulunduğu evlerden gelen yetişkinleri de kapsar.


Tecrübelerimizi ve iyileşmemizi karşılıklı bir saygı ortamında paylaşmak için toplanırız. Alkolizmin ya da bir başka aile işlevsizliğinin geçmişte bizi nasıl etkilediğini ve şimdi bize hala nasıl tesir etmekte olduğunu keşfederiz. Çocukluğumuzun sağlıksız öğelerini görmeye başlarız. On İki Basamak’ı uygulayarak, ACA Çözümüne odaklanarak ve kendi anlayışımıza göre sevgi dolu bir Yüksek Güç’ü kabul ederek özgürlüğü buluruz.

ACAya İlk Kez Neden Geldik

Hayatla ilgili kararlarımız ve cevaplarımız işe yarıyor gözükmüyordu. Hayatlarımız yönetilemez hale gelmişti. Nasıl mutlu olabileceğimize dair aklımıza gelen tüm yöntemleri tüketmiştik. Genellikle yaratıcılığımızı, esnekliğimizi ve mizah duygumuzu kaybetmiştik. Aynı varlık şeklini sürdürmek artık bir seçenek değildi. Yine de, kendimizi düzeltme düşüncesini terketmenin imkansız olacağını düşünüyorduk. Tükenmiş bir halde, yeni bir ilişki, yeni bir iş ya da yeni bir taşınmanın bize ilaç olacağı ümidini taşıyorduk ama asla olmuyordu. Yardım arama kararını verdik.
 

Neden “Gelmeye Devam Ediyoruz”

Hayatla ilgili kararlarımız ve cevaplarımız işe yarıyor gözükmüyordu. Hayatlarımız yönetilemez hale gelmişti. Nasıl mutlu olabileceğimize dair aklımıza gelen tüm yöntemleri tüketmiştik. Genellikle yaratıcılığımızı, esnekliğimizi ve mizah duygumuzu kaybetmiştik. Aynı varlık şeklini sürdürmek artık bir seçenek değildi. Yine de, kendimizi düzeltme düşüncesini terketmenin imkansız olacağını düşünüyorduk. Tükenmiş bir halde, yeni bir ilişki, yeni bir iş ya da yeni bir taşınmanın bize ilaç olacağı ümidini taşıyorduk ama asla olmuyordu. Yardım arama kararını verdik.
 

ACA Toplantılarında Neler Yapıyoruz
 • Hayatımızda neler olup bitmekte olduğunu paylaşıyor ve iyileşme programımızda bunlarla nasıl baş ettiğimizi anlatıyoruz (örneğin deneyimlerimizi, gücümüzü ve umudumuzu).

 • Kişisel bir destek ağı oluşturuyoruz.

 • İyileşmemizi ve kişisel sınırlarımızı, hizmet vererek, uyguluyoruz.
   

Toplantılarda Neler Yapmıyoruz
 • Karşılıklı konuşmuyoruz.

 • Eleştirmiyoruz.

 • Diğerlerinin ne söylediği üzerine yorum yapmıyoruz.

 • Tavsiye vermiyoruz.

 • Bir söz, fısıldama, jest, gürültü veya hareketle diğerlerinin konuşan kişiye dikkatlerini dağıtmıyoruz.

 • Diğerlerinin adsızlığını ihlal etmiyoruz.

 • Toplantılarda duyduklarımızı tekrarlamıyoruz (hangi bağlamda olursa olsun).

Bir İyileşme Programını Nasıl Çalışıyoruz

Her birey kendi temposunda iyileşir. Deneyimlerimizden, en kısa zamanda en büyük ilerlemeleri gösteren ACA üyelerinin iyileşme araçlarını kullananlar olduğunu öğrendik.

ACA İyileşme Araçları
 • Toplantılara gidiyor ve iyileşme konularını tartışmak için programdaki insanları arıyoruz.

 • ACA literatürünü okuyor ve kendi deneyimlerimiz hakkında açıklık kazanırken diğerlerinin deneyimlerini öğreniyoruz.

 • Sınırlarımızı belirliyor ve uygulamaya koyuyoruz.

 • On İki Basamak ve On İki Geleneği çalışıyor ve kullanıyoruz.

 • Bugün hayatlarımız için sağlıklı ve faydalı olan insanlar, yerler ve şeyleri belirleyip böyle olmayanları hayatlarımızdan çıkartıyoruz.

 • İçimizdeki Çocuk ya da Gerçek Benliğimizle yeniden bağ kuruyoruz.

 • Bir rehber eşliğinde çalışıyor ve destek ağları oluşturuyoruz.

 • Üzerinde çalışmamız gereken sorunları odağına alan toplantılara katılıyoruz.

 • ACA’da hizmet ediyoruz.

Diğerlerini ve kendimizi paylaşırken dinlemek iyileşmemize yardımcı oluyor. Toplantılarda paylaşımda bulunmak bazen problemlerimize odaklanmamıza ve bunları tanımlayıp açıklığa kavuşturmamıza yardımcı oluyor. Duygularımızı ifade ediyoruz. Yüksek sesle dile getirmek bazı problemlerimizi çözmemize yardımcı oluyor. Hayatlarımızı değiştirmek için uygulayacağımız eylem planlarımız ya da şu anki planımızın ne kadar iyi işlediği hakkında konuşuyoruz. Bazen ilerlememiz ve zaferlerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Toplantıları genelde, program içindeki hayatımızı ACA programına gelmeden önceki yetişkin hayatımızla kıyaslayarak, tüm programımızın bütünü hakkında gerçeklik kontrolü için kullanıyoruz.


Toplantılarda çocukluktaki deneyimlerimizin tutumlarımızı, davranışımızı ve seçimlerimizi nasıl etkilediğini anlamaya başlıyoruz. Diğerlerinin deneyimleri hakkında konuşmalarını duyuyor ve kendimizi tanıyoruz. Nasıl değişebileceğimizi öğreniyoruz. İçimizdeki insanların bize öğretildiği şekilde olmadığını hissediyoruz. Bazı insanlar bunları “İçimizdeki Çocuklar” olarak adlandırıyor. Kendimizi keşfediyoruz.


ACA sorunları ile ilgili literatürü okuyoruz ve sıklıkla literatürü can simidi gibi kullanıyoruz. Deniz dalgalandığında okuduklarımıza tutunuyoruz. Çoğumuz her gün yazıyoruz, yaşadıklarımıza bir anlam kazandırmak için yazmanın bize fayda sağladığını düşünüyoruz. Bazılarımız İçimizdeki Çocuk ile iletişime geçmek için yazıyor. Çocukluğumuz, günlük düşüncelerimiz, tekrarlanan uğraşlarımız ve hayatla diğerleri hakkında keşfettiklerimiz ile ilgili yazıyoruz. Ortaya çıkan yeni sorunlar ile ilgili yazıyoruz. Doğaçlamayı ve nasıl eğlenileceğini öğrenmek için ACA çalışmalarını toplantı dışında da kullanıyoruz.


Yavaş yavaş hayatımıza yön veren, çocukluğumuzdaki olumsuz ebeveyn mesajlarını tanımaya başlıyoruz. Bunları sağlıklı davranışlarla nasıl değiştireceğimizi öğreniyoruz. Bu “kendi kendinin ebeveyni olmak” yolunda attığımız ilk adımdır. Buna duygusal olarak olgun bir bakış açısı ile bakmaya başlıyoruz. En nihayetinde, daha mutlu, daha güçlü, daha yetkin ve hayatı daha iyi idare eden insanlar oluyoruz. Diğerlerine ve kendimize saygı duymayı öğreniyoruz. Sınırlarımızı tanımlamayı ve söylemeyi öğrendikçe ve sınırlarımızın onurlandırılması gerektiği konusunda ısrarlı oldukça yaşam kalitemiz artıyor.


Deneyimimizden öğrendiğimiz şey, en kısa zamanda en büyük kazanımlara sahip olan ACA üyelerinin “iyileşme araçları”nı kullananlar olduğudur. Ayrıca, iyileşmede her birimizin kendi hızının ve kendi zamanının olduğunu anladık. Bizler farklı deneyimlere ve geçmişlere sahip bireyleriz.

bottom of page