top of page

Alkoliklerin Yetişkin Çocukları'nın (ACA)

Diğer 12 Basamak Programlarıyla İlişkisi

ACA bağımsız bir On İki Basamak ve On İki Gelenek programıdır. Diğer hiçbir On İki Basamak organizasyonları ile ilişki içerisinde değiliz. Fakat, diğer On İki Basamak ve On İki Gelenek programları ile birlikte çalışırız. Hiçbir gruba, tarikata, siyasi örgüte ya da kuruluşa bağlı değiliz. Hiçbir tartışmaya girmek istemeyiz, bir fikrin destekçisi veya karşıtı olmayız.

bottom of page