top of page

Çamaşır Listesi

(Bir Yetişkin Çocuk’un 14 Karakteristik Özelliği)

Bunlar, (görüldüğü üzere), alkolün girdiği bir ev ortamında büyütülmeye bağlı, ortak olarak sahip olduğumuz karakteristik özelliklerdir.

1. Kendimizi insanlardan soyutladık; insanlardan ve otorite figürlerinden korkar hâle geldik.

2. Onay arayan kişiler hâline geldik ve bu süreçte kimliğimizi kaybettik.

3. Öfkeli insanlardan ve herhangi bir kişisel eleştiriden çok korkarız.

4. Ya alkolik hâle geliriz ya alkoliklerle evleniriz ya da her ikisi de. Ya da hastalıklı terk edilme ihtiyacımızı gidermek için işkolik biri gibi başka bir zorlantılı kişilik buluruz.

5. Hayatı kurban bakış açısıyla yaşarız; sevgi ve arkadaşlık ilişkilerimizde bu zaafın çekimine kapılırız.

6. Aşırı gelişmiş bir sorumluluk duygumuz vardır ve kendimiz yerine diğerleri ile alâkadar olmak bizim için daha kolaydır. Bu, bizim kendi hatalarımıza çok yakından bakmamamıza yol açmaktadır.

7. Diğerlerine boyun eğmek yerine kendimizi savunduğumuzda suçluluk duyarız.

8. Heyecana bağımlı hâle geldik.

9. Sevgi ile acımayı birbirine karıştırırız; “acıyabileceğimiz” ve “kurtarabileceğimiz” insanları “sevme”ye eğilimliyizdir.

10. Çok fazla acı verdiği için travmatik çocukluğumuzdaki duyguları “bastırdık” ve duygularımızı hissetme ya da ifade etme yetimizi yitirdik (İnkar).

11. Kendimizi insafsızca yargılarız ve çok düşük bir öz saygı duygumuz vardır.

12. Bizim için duygusal yönden asla yanımızda olmamış hasta insanlarla yaşamaktan kaynaklanan, acı veren terk edilme duygularını deneyimlememek adına bir ilişkiye tutunmak için her şeyi yapan ve terk edilmekten çok korkan bağımlı kişilikleriz.

13. Alkolizm bir aile hastalığıdır; hiç içki içmemiş olsak bile para-alkolik* olduk ve bu hastalığın karakteristik özelliklerini aldık.

14. Para-alkolik insanlar etkiselden çok tepkiseldirler.

 

Tony A. 1978

 

 

*Para-alkolik bir alkolikle yaşayan ve bu alkoliğin davranışlarından etkilenen insanları tanımlamak için kullanılan ilk terimdi. Bu terim “eş-alkolik” ve “eşbağımlı” terimlerine evrildi. ACA kurucuları para-alkolizm’i alkolik bir ailede büyürken bazı özellikleri edindiğimiz süreci tanımlamak için kullanırlar. Bunlar çocuklukta edinilmiş ve yetişkinikte eşbağımlılık ya da sağlıksız bağımlılık olarak ifade bulmuş “Çamaşır Listesi” özellikleridir.

 

bottom of page